Nieuwsbrief seizoen 2013-2014 verzonden

Van de voorzitter

Hallo allemaal,

Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij.  Natuurlijk hoop ik iedereen een hele goede vakantie heeft gehad, maar nu toch weer veel zin heeft om het basketbalveld te betreden.

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn voor een groot deel afgerond. Teamindelingen zijn gemaakt, trainers gezocht en gevonden, trainingstijden zijn gepland en zaalhuur geregeld… Ik zou zeggen..: Let’s go…. 

Omdat het aantal scheidsrechters binnen de vereniging onevenredig laag is, zullen we in het begin van het seizoen een scheidsrechterscursus (F) organiseren. Iedereen boven de 16 jaar is verplicht om een F-diploma te halen (en dan ook te fluiten). Omdat we merkten dat de afgelopen jaren een paar mensen wel heel veel wedstrijden floot (als invaller) en dat het steeds lastiger werd om een beetje logisch TSF-schema te maken, hebben we als bestuur besloten om de touwtjes wat aan te spannen…

Daarom is ook bij de afgelopen ALV besloten om een boete/schorsings reglement in te stellen wanneer mensen niet opkomen dagen om hun taken uit te voeren. Het kan niet zo zijn dat mensen verzaken. In het kort: indien iemand niet op komt dagen en geen vervanger heeft geregeld, dan moet er én een boete van 10 euro betaald worden (waarvan de helft naar de invaller gaat) én hij/zij wordt voor 1 wedstrijd geschorst. Laat dit helder zijn….

Op voorspraak van een aanwezige op de ALV, hebben we na het einde van afgelopen seizoen extra basketbalavonden georganiseerd, waarbij iedereen kon meedoen onder directe betaling van 2 euro. Dit bleek een groot succes en zullen we normaal gesproken aan het einde van komend seizoen herhalen.

Qua financiën is afgelopen jaar positief afgesloten, maar de ontwikkelingen van de financiële positie van de gemeente blijft onze zorgen baren. In de nabije toekomst zullen de huurtarieven van de zalen weer omhoog gaan. Hoewel we er tegen blijven strijden, moeten we ons wel voorbereiden dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Voorzichtigheid qua uitgaven blijft dan ook voor dit jaar een groot aandachtspunt. Punt van zorg blijft het betalingsgedrag van enkele leden (en de hiermee gepaarde moeite die de penningmeester moet doen om het geld uiteindelijk binnen te krijgen). Voor de goede orde herhalen wij dat: indien er spelers zijn die voor de aanvang van het nieuwe seizoen de contributie van het afgelopen seizoen nog niet voldaan hebben (of een betalingsregeling hebben afgesproken), deze uit te sluiten van trainingen en wedstrijden. Iedereen die lid is van de club moet contributie betalen, en het is in onze optiek niet te rechtvaardigen dat er binnen de vereniging mensen gratis spelen.

Gelukkig groeit de vereniging nog steeds elk jaar een beetje en nog steeds met name in de jeugdafdeling. Er gaat niets boven jonge mensen hun best te zien doen op het veld….

Nog even dit: Remko Ligtvoet heeft al een tijdje aangeven om te willen stoppen als wedstrijdsecretaris. We zijn dus nog naarstig op zoek naar iemand die dit wil overnemen. Dus heb je zin om je extra voor de vereniging in te zetten, of ken je iemand die dat zou willen, neem dan ajb contact met ons op.

Tot slot hoop ik dat iedereen het komende seizoen veel plezier uit de trainingen en wedstrijden haalt.

Veel balplezier allemaal...

Serge Riep.

 

Van de penningmeester

De ontwikkeling van de financiële positie van onze vereniging heeft gelijkenissen met de economie. Er is verbetering zichtbaar, maar we zitten nog niet op het gewenste niveau. Het boekjaar 2012-2013 is afgesloten met een positief saldo en mede daardoor is de financiële situatie van de vereniging verbeterd. Echter, zoals ook in de ‘echte’ economie zijn we er nog lang niet en moeten we oplettend en voorzichtig blijven.

De afgelopen jaren is een duidelijk en strak financieel beleid ingezet; dit zal in ieder geval komend seizoen, 2013-2014, ook nog de te volgen richting zijn. De financiële positie van de gemeente Lansingerland is nog steeds niet goed en dit heeft gevolgen voor ons  als sportvereniging. Hogere zaalhuurkosten voor onze vereniging zijn onvermijdelijk. Ook de financiële positie van de Nederlandse Basketball Bond is slecht; een tekort van €700.000 over het jaar 2012. De invloed van deze slechte externe posities kan groot zijn, in de vorm van hogere kosten en afdrachten. Door adequaat beleid zijn de gevolgen tot nu toe relatief beperkt gebleven, maar om te anticiperen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen blijven we als bestuur boven op de zaken zitten en grijpen wij in waar noodzakelijk.

Voor komend jaar is er geen extra verhoging van de contributie ten opzichte van vorig jaar; wel is de contributie geïndexeerd (maar gelukkig niet met het recente hoge inflatie percentage!). Een grote verandering in het financiële beleid ten opzichte van de tot nu toe gebruikelijke methode, is de manier van contributie betalen. Komend seizoen zullen wij de contributie gaan innen op basis van automatische incasso’s. Tijdens de algemene leden vergadering van mei 2013 is door de leden van de vereniging besloten om deze wijziging in te voeren. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en waar nodig zult u spoedig verdere verzoeken van ons ontvangen (handtekening). Uitgangspunt zal zijn dat alle leden de contributie voor seizoen 2013-2014 in 2 termijnen via automatische incasso betalen. De eerste termijn zal rond eind september 2013 plaatsvinden, de tweede termijn rond eind  november 2013. U zult uiteraard tegen die tijd de toelichting en informatie krijgen. Eventuele afwijkingen zullen individueel door de penningmeester moeten worden goedgekeurd.

Een tweede verandering in het financiële beleid is dat we komend seizoen actiever en vooral ook gestructureerder naar sponsors en overige inkomstenbronnen gaan zoeken. Een voorbeeld daarvan is het deelnemen aan de Rabobank sponsorfietstocht op zondag 22 september 2013; inschrijven kan via penningmeester@squirrels.nl Mocht u andere vormen van sponsoring kennen of kunnen verzorgen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de penningmeester. Er wordt druk gewerkt aan een algemeen sponsorbeleid voor de vereniging, en wij zien uw bijdrage daarin graag tegemoet!

Mocht u meer willen weten kunt u contact opnemen via penningmeester@squirrels.nl

Martijn Streng

 

Van de Technische Commissie

Beste Basketball liefhebbers,

We hebben er leden bij gekregen, dus ook teams. Dit heeft als direct gevolg een grotere vraag naar trainers. Ik ben blij te kunnen zeggen dat elk team, behalve de dames senioren, een trainer heeft. De meeste teams zelfs 2. Ook is er een flinke verjonging in het trainersgilde gekomen. Naast de trouwe oudere garde geeft dit een mooie variatie en combinatie in frisse zin en leergierigheid als wel senioriteit en ervaring.

Het is ook goed om in veel leeftijdsklassen 2 teams te hebben. Dat maakt dat er plek en plezier is voor iedereen, beginners en gevorderden.

We gaan snel weer starten met de trainingen. Iedereen start in de week van (maandag) 26 augustus. Kijk op de nieuwe website voor de tijden en locaties.

Ten laatste. Als op en top basketball liefhebber wil ik jullie attenderen op een prachtige film: “Magic & Bird, a courtship of rivals”!

Het gaat natuurlijk over Earvin ‘Magic’ Johnson en Larry Bird. Zij hebben basketbal in de jaren “80 weer teruggebracht naar een “passing-game” met de focus op winnen. Daarvoor was het jaren vooral gericht op –hoe zie ik er uit- en -ik doe het liever in mijn eentje-. Hoe rivaliteit ontaardt in echte vriendschap, wat het verschil is tussen show en pure klasse, en nog veel meer.

Hij is te vinden op youtube, ondanks dat hij ruim een uur duurt. Ga er even voor zitten.
Als je hiervan geen zin krijgt om te basketballen………

Namens de Technische Commissie

De papa van Pelle (en Mare en Borr, maar die zijn nog geen lid).